UL398 Hình 8.2 Kiểm tra đầu dò ngón tay cho dây bọc phim / UL398 Fig 8.2 Test Finger Probe for Film – coated Wire HT-U03

Mã: 1209-12750 Danh mục: