Kiểm tra khả năng bảo vệ bao vây Que kiểm tra đầu dò bằng ngón tay IEC61032 Hình 15 / Enclosure Protection Test Finger Probe Test Rod IEC61032 Figure 15 HT-I15

Mã: 1209-12760 Danh mục: