Đầu dò ngón tay thử nghiệm 10N / 20N / 30N cho các thành phần không thể tháo rời, IEC 60335 Hình 7 HT-I22 / 10N / 20N / 30N Test Finger Probe For Non-Removable Components , IEC 60335 Figure

Mã: 1209-12050 Danh mục: