IEC 60884-1 Màn hình kỹ thuật số có vít để kiểm tra độ bền mô men xoắn 26 que / IEC 60884-1 Digital Display Screwed Gland For Torque Resistance Strength Tester 26 Rods HC9925

Mã: 1209-12670 Danh mục: