Cảm biến tốc độ không khí WS-30R / WS-30R Air Velocity Sensor

Giới thiệu:
Cảm biến vận tốc không khí WS-30R là cảm biến có khả năng chống ẩm ướt và chống ô nhiễm. Nó có thể đo chính xác với tốc độ gió thấp và trung bình. Cảm biến vận tốc không khí WS-30R không chỉ có độ chính xác cao và ổn định lâu dài mà còn tỷ lệ hiệu suất-giá cũng rất tốt.
Mã: 1269-10630 Danh mục: