Máy lấy mẫu không khí vi sinh FSC-R10 / FSC-R10 Microbial Air Sampler

Giới thiệu:
Bộ lấy mẫu không khí vi khuẩn FSC-R10 được phát triển để thực hiện lấy mẫu vi khuẩn từ xa theo thời gian thực với Hệ thống HR-FMS. Bộ lấy mẫu không khí vi khuẩn FSC-R10 có thể ghi lại lượng mẫu, dữ liệu và thời gian của từng điểm lấy mẫu trong thời gian thực, điều này làm cho nó có thể hoàn thành tất cả các cài đặt tham số và chức năng trên phần mềm.
Mã: 1269-10620 Danh mục: