Máy đếm bụi không khí CLJ-B330 / CLJ-B330 Airborne Particle Counter

Giới thiệu:
Máy đếm hạt trong không khí CLJ-B330 là một loại máy đếm hạt mới với giao diện thân thiện và màn hình cảm ứng màu có độ phân giải cao. Máy có thể xác nhận loại phòng sạch và in ra kết quả kiểm tra một cách nhanh chóng. Máy đếm hạt trong không khí CLJ-B330 đo đồng thời số lượng hạt trong 8 kênh kích thước hạt và có thể lưu trữ tối đa 5000 nhóm dữ liệu.
Mã: 1269-10640 Danh mục: