Bộ lọc HEPA (có hoặc không có dải phân cách) / HEPA Filter (with or without separator)

Giới thiệu:
Bộ lọc HEPA (có hoặc không có dải phân cách) HEPA (có hoặc không có dải phân cách) có các tính năng hiệu quả cao, sức cản thấp, khả năng giữ bụi cao.
Mã: 1269-10350 Danh mục: