Gelbo Flex Tester System (có bộ đếm hạt) GLF-1 CLJ-B330 / Gelbo Flex Tester System (with Particle Counter) GLF-1 CLJ-B330

Giới thiệu:
Honri Airclean Technology Co.,Ltd đã nghiên cứu và phát triển bộ Hệ thống GLF-1 Gelbo Flex Tester với sự hướng dẫn của Trung tâm giám sát và kiểm tra chất lượng thiết bị y tế Tế Nam. GLF-1 được thiết kế với máy đếm hạt (nhãn hiệu Honer) để đo xơ vải không dệt ở trạng thái khô. Thử nghiệm này cũng có thể được áp dụng cho các vật liệu dệt khác.
Mã: 1269-10360 Danh mục: