Bộ lọc (Bộ lọc trước, hiệu quả trung bình và cao) / Filter (Pre-filter, medium and high efficiency)

Giới thiệu:
Bộ lọc (Bộ lọc sơ bộ, hiệu quả trung bình và cao) có các đặc tính về điện trở thấp, tuổi thọ cao, có thể rửa sạch, tiết kiệm và độ bền, v.v.
Mã: 1269-10340 Danh mục: