Đồng hồ chênh áp JHC-3 / JHC-3 Differential Pressure Meter

Giới thiệu:
Có hai loại kiểu máy cho Đồng hồ đo áp suất vi sai JHC-3: kiểu nhúng và kiểu di động
Mã: 1269-10100 Danh mục: