Máy đếm bụi không khí CLJ-BII(D) / Airborne Particle Counter

Giới thiệu:
Máy đếm hạt trong không khí CLJ–BII(D) là một dụng cụ đo chuyên nghiệp để đo mức độ sạch của không khí trong xưởng phòng sạch. Chức năng của toàn bộ máy được điều khiển bởi máy vi tính và kết quả kiểm tra có thể được in trực tiếp.CLJ–BII( D) Máy đếm hạt trong không khí cũng có thể đáp ứng nhu cầu thử nghiệm của ngành dược phẩm, công nghiệp điện tử và công nghiệp vệ sinh thực phẩm.
Mã: 1269-10090 Danh mục: