Máy đếm bụi không khí CLJ-BII / CLJ-BII Airborne Particle Counter

Giới thiệu:
Máy đếm hạt trong không khí CLJ-BII là một máy đáng tin cậy và dễ sử dụng, có sáu kênh và một máy in tích hợp. Máy đếm hạt trong không khí LJ-BII có thể đếm các hạt trong không khí ở sáu phạm vi kích thước khác nhau đồng thời và kết quả đếm được hiển thị trên bảng điều khiển phía trước dưới dạng tổng số hạt.
Mã: 1269-10040 Danh mục: