Máy đếm bụi không khí CLJ-BII(LCD) / CLJ-BII(LCD) Airborne Particle Counter

Giới thiệu:
Máy đếm hạt trong không khí CLJ-BII(LCD) là một thiết bị đo lường chuyên nghiệp được sử dụng để phát hiện mức độ sạch của không khí trong xưởng của buồng không có bụi. Toàn bộ máy được điều khiển bằng máy vi tính và kết quả của nó có thể được in ra trực tiếp.CLJ-BII (LCD) Máy đếm hạt trong không khí cũng có thể đáp ứng nhu cầu của phòng sạch để xử lý chính xác trong quang học, hàng không vũ trụ và các lĩnh vực khác.
Mã: 1269-10050 Danh mục: