Vòi phun không khí / Air shower

Giới thiệu:
Vòi hoa sen không khí có thể kiểm soát hành vi di chuyển ra vào của người vận hành một cách hiệu quả, cũng như áp dụng trong phòng đệm của các phòng sạch khác nhau để ngăn ngừa ô nhiễm chéo.
Mã: 1269-10250 Danh mục: