Buồng thử nghiệm cháy cỡ lớn, theo chuẩn DIN 54837 DIN 50055/ Big Combustion Chamber

Với sự phát triển nhanh chóng của đường sắt tốc độ cao, các vật liệu và thành phần đầu máy toa xe được sử dụng trong quá trình đốt cháy yêu cầu nghiêm ngặt hơn; bây giờ đối với thử nghiệm đốt cháy vật liệu đầu máy theo tiêu chuẩn chính của Đức DIN54837;

Mã: 1212-10790 Danh mục: