Thiết bị thử nghiệm điểm chớp cháy điểm đánh lửa theo chuẩn AFP-762, KS M 2010, ISO 2592 / Cleveland Open Cup Auto Flash Point Tester, Auto Flash Point Analyzer

AFP 622 Cleveland Tester tự động đo điểm chớp cháy và điểm bắt lửa của các sản phẩm dầu mỏ có điểm chớp cháy trên 80 ℃, ngoại trừ dầu thô và nhiên liệu dầu.

Mã: 1212-10630 Danh mục: