Thiết bị thử nghiệm cháy lan cho sản phẩm áp mái, mái lợp, tấm năng lượng mặt trời theo chuẩn SCF-930, UL 1730, UL 790, IEC 61730-2 / Solar Cell & Roof Spread of Flame & Burning Brand Test

Thiết bị này hầu như mô phỏng ngọn lửa bên ngoài để đánh giá sức đề kháng của mái nhà và các yếu tố vật lý khác của lửa, để đủ điều kiện cho các thí nghiệm lan truyền ngọn lửa (cấp A ~ C), trong trường hợp A 1,82m, B 2,4m và C 3,9 m.

Mã: 1212-10640 Danh mục: