Thiết bị thử nghiệm hiệu suất bảo vệ nhiệt, theo chuẩn NFPA 1971, ASTM D4018, GB 8965.1-2009 / Radiant Reflective Performance Tester

Bộ kiểm tra hiệu suất phản xạ bức xạ thích hợp cho hàng dệt may, ngành công nghiệp hóa chất dầu khí, bảo hộ lao động và giám sát chất lượng, kiểm tra và các ngành hoặc cơ sở khác có yêu cầu khác nhau đối với quần áo bảo hộ để kiểm tra tính năng bảo vệ nhiệt, để phát triển quần áo bảo hộ chống cháy trong quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng và quần áo bảo hộ chống cháy để sử dụng thử nghiệm hiệu suất bảo vệ nhiệt cung cấp cơ sở khoa học đáng tin cậy. Được sử dụng để kiểm tra quần áo bảo hộ, giày bảo hộ, găng tay, hiệu suất bảo vệ nhiệt ở bề mặt ngoài của mũ bảo hiểm. Bằng cách thiết lập dưới tác dụng của nguồn bức xạ nhiệt, thử nghiệm tính năng bảo vệ nhiệt của vật liệu.

Mã: 1212-10620 Danh mục: