Thiết bị thử nghiệm nhiệt độ kích cháy tối thiểu theo chuẩn IEC 61241-2-1:1994, EN 50281-2-1:1999, GB / T 16429 / The minimum ignition temperature tester

Máy kiểm tra nhiệt độ bắt lửa tối thiểu là một cách kiểm tra độ nhạy của quá trình đánh lửa mà đám mây bụi có trong môi trường được đốt nóng. Khi có nhiều bụi tiếp xúc trong quá trình đốt nóng không khí và nhiệt độ không khí đủ cao, nó có thể dẫn đến hiện tượng cháy tự phát. Phương pháp này có thể kiểm tra nhiệt độ bắt lửa tối thiểu của đám mây bụi dễ cháy.

Mã: 1212-10590 Danh mục: