Buồng thử vật liệu chống cháy theo chuẩn NFPA 701: 2004, 2010 / Large Scale Flammability Testers

NFPA 701: 2004 & 2009 là tiêu chuẩn cho thử nghiệm đốt cháy vật liệu vải và màng chống cháy, được xuất bản bởi Hiệp hội Phòng cháy chữa cháy Quốc gia. .

Máy kiểm tra khả năng cháy quy mô lớn theo phương pháp NFPA 701 của Bộ Cứu hỏa Hoa Kỳ được phát triển.

Mã: 1212-10600 Danh mục: