Thiết bị thử nghiệm Halogen, PH và kiểm tra độ dẫn sinh ra trong quá trình cháy của cáp điện, cáp quang, theo chuẩn IEC 60754-1 Ed. 2.0 b:1994 IEC 60754-2 Ed. 1.0 b:1991  GB/T 17650  / Halo

Halogen, PH & Conductivity Tester được sử dụng để kiểm tra tính axit của khí thoát ra trong quá trình đốt cháy từ vật liệu thành phần cáp hoặc cáp quang; Thiết bị được thiết kế và sản xuất trên cơ sở GB / T 17650 và IEC 60754. Vật liệu cáp được xử lý bằng lò ống prius, sau đó giá trị pH và độ dẫn điện của khí được tạo ra trong quá trình đốt cháy, do đó cáp Vật liệu có tính axit, cũng như nồng độ thể tích khí axit halogen, PH, độ dẫn điện, v.v., có thể được xác định.

Mã: 1212-10580 Danh mục: