Thiết bị thử nghiệm cháy lan chiều dọc, theo chuẩn IEC 60332-1-1, 2, 3 EN 50086-1-1994 / Single Vertical Flame Spread Tester

Dây và Cáp là ngành công nghiệp lớn thứ hai ở nước ta. Thiết bị kiểm tra cháy cáp đơn là thiết bị kiểm tra hiệu suất cháy cáp được sử dụng rộng rãi nhất và chi phí thấp hơn; Máy thử đốt cáp đơn đáp ứng các tiêu chuẩn IEC 60332-1-1: 2004 & GB / T 18380.11-2008 trong các quy định của chỉ số kỹ thuật và yêu cầu. Thiết bị thử đốt cháy cáp đơn được sử dụng để kiểm tra đặc tính chống cháy của lớp cách điện của cáp trong các điều kiện bất thường như quá nhiệt và quá dòng. .

Mã: 1212-10570 Danh mục: