Thiết bị thử nghiệm mật độ khí theo chuẩn IEC 61034 / 3M Cube Smoke Density Tester

Máy đo mật độ khói 3 mét là thiết bị thử nghiệm đo khói được tạo ra khi cáp hoặc cáp quang được đặt nằm ngang và cháy trong điều kiện xác định của ngọn lửa (buồng 3m3 theo yêu cầu của IEC61034).

Mã: 1212-10350 Danh mục: