Thiết bị thử nghiệm cháy vật liệu xây dựng theo chuẩn ISO 9705, ISO 13754, KS F ISO 13784, AST 13754

Room Corner Tester (RCT), là công cụ đánh giá khả năng chịu lửa của vật liệu xây dựng theo tiêu chuẩn ISO, đo tốc độ tỏa nhiệt (HRR), mức độ sinh khói, tiêu thụ oxy, sản xuất CO, CO2, v.v.

Mã: 1212-10360 Danh mục: