Thiết bị thử nghiệm phụ kiện cửa theo chuẩn BDM-425, KS F 3109, KS F 2236, KS F 2631 / Door Set Mechanical Tester

Một thiết bị đánh giá hiệu suất của bộ cửa trượt và bản lề được xử lý thủ công để hoạt động như lối vào của vách ngăn giữa bên trong và bên ngoài của tòa nhà (ngoại trừ cửa mở quay)

Mã: 1212-10340 Danh mục: