Thiết bị thử nghiệm cháy lan góc 45 độ NFPA 702, tiêu chuẩn ASTM D 1230 , NFPA 702, CA TB 117 (2000), GB / T14644-1993, ASTM F 963  16, CFR 16.10 / 45° Test Determination of flame spread r

Mẫu nằm ở góc 45 °. Và sau đó đốt cháy mẫu trong 1 giây. Chúng tôi sẽ đánh giá mức độ nghiêm trọng cháy của hàng dệt phụ thuộc vào thời gian mẫu cháy ở khoảng cách cố định theo phương thẳng đứng.

Mã: 1212-10260 Danh mục: