Thiết bị thử nghiệm cháy rèm theo chuẩn NFPA 701 / Curtain Flame Propagation Tester

Máy kiểm tra khả năng lan truyền ngọn lửa của rèm chủ yếu dựa trên NFPA 701. Phương pháp kiểm tra sự lan truyền ngọn lửa của vải và phim theo quy định nào đối với vải và áp dụng cho rèm cửa và màn, rèm cửa, hoặc các vật liệu che chắn khác, cửa sổ, mái hiên, lều, vải chống thấm và cấu trúc vải có cấu trúc và biểu ngữ tương tự .

Mã: 1212-10250 Danh mục: