Thiết bị thử nghiệm chống cháy của van, đường ống theo chuẩn ISO 19921 và 2, ISO 10497, FTP 2 Res A 753 / Fire Resistance Valve, Hose & Pipe Tester/FRT fire resistance

Sau khi áp dụng giả lửa bằng cách sử dụng đầu đốt được chỉ định trong các tiêu chuẩn của các van khác nhau trong điều kiện áp suất bên trong, cụm ống có đường kính danh nghĩa và thiết bị tráp / quan tài bằng nhựa, thiết bị đo độ kín nước của từng thử nghiệm.

Mã: 1212-10220 Danh mục: