Thiết bị thử nghiệm chống cháy xây dựng BFT 2009 theo chuẩn KS F 2275-1, KS F2268-1, KS F2846, KS B6951 / Building Construction Fire Resistance Tester

Máy đo khả năng chống cháy của công trình xây dựng đo lường hiệu suất của vật liệu xây dựng trong điều kiện cháy tiêu chuẩn và đáp ứng các yêu cầu chung, vật liệu phần lịch sử dọc

Mã: 1212-10230 Danh mục: