Thiết bị thử nghiệm cháy theo chuẩn EN ISO 9239-1 Flooring Radiant Panel

Thông lượng bức xạ tới hạn của các thông số chính của vật liệu lát sàn đánh giá nguy cơ cháy và nó đặc trưng cho các mẫu vật liệu lát sàn chịu các điều kiện bức xạ nhiệt từ ngọn lửa bên ngoài.

Theo các yêu cầu của ISO9239-1,2, và thử nghiệm tấm bức xạ nhiệt của sàn là trong buồng, thông qua một môi trường bức xạ nhiệt nhất định, đo các tấm trải sàn bức xạ quan trọng Giá trị trường hợp cháy. Bức xạ cũng có thể được sử dụng để đo giá trị tới hạn của vật liệu cách nhiệt xenlulo trên sàn gác mái.

Mã: 1212-10200 Danh mục: