Thiết bị thử nghiệm ngọn lửa dọc UL 1581 ASTM D 5025 ASTM D 5207 Vertical Wire-Flame Test

Thiết bị thử nghiệm đốt cháy ngang và dọc của cáp VW-1 được thiết kế theo UL1581 loại 1080.1 ~ 1080.14 và đáp ứng các tiêu chí của Thử nghiệm ngọn lửa VW-1 (Mẫu thử dọc). Nó có thể được sử dụng để thử nghiệm 1060 sản phẩm dây và cáp FT1 và thử nghiệm đốt cháy theo chiều dọc, thử nghiệm 1080 VW-1, thử nghiệm 1061, thử nghiệm ngang 1090 và mẫu thử ngang 1100 hoặc thử nghiệm FT2; để đánh giá khả năng lan truyền ngọn lửa dễ cháy gần của cáp hoặc dây mềm khi nó bốc cháy.Toàn bộ thử nghiệm được thực hiện trong một buồng thử nghiệm kín có thể tích 4,32 M 3 .

Phương pháp kiểm tra: điều chỉnh độ cao ngọn lửa để đặt mẫu ở đỉnh ngọn lửa, cháy trong 15 giây, tắt 15 giây, lặp lại 5 lần, sau đó kiểm tra tình trạng cháy của mẫu, có thể thiết lập quá trình cháy, dập tắt và lặp lại tự động.

Mã: 1212-10190 Danh mục: