Bom nhiệt lượng kế EN ISO 1716 / Bomb Calorimeter

Nguồn cung cấp nhiệt của quá trình đốt cháy vật liệu là đặc điểm quan trọng đặc trưng cho các thông số để tính toán các dữ liệu cơ bản về giải phóng nhiệt và cháy của vật liệu xây dựng. Máy thử là một trong những thiết bị được thiết kế theo tiêu chuẩn ISO1716-2002

Mã: 1212-10180 Danh mục: