Thiết bị thử nghiệm chống cháy FRA-815, FRA-P15 theo tiêu chuẩn IEEE1202, IEEE 383, UL1685 / Fire Resistance Assemblies Tester

Bộ thử nghiệm lắp ráp khả năng chống cháy được bao gồm trong cả hai tiêu chuẩn IEEE 1202 và IEEE 383. Phương pháp thử này được tiến hành trong buồng có thể tích đặt trước trong 20 phút. Trong 20 phút

Mã: 1212-10140 Danh mục: