Thiết bị thử nghiệm cháy ngang của nhựa bọt, tiêu chuẩn ISO 9772, GB/T8332-2008/ Foam Plastic Horizontal Burning Tester

Máy thử cháy ngang nhựa bọt phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia GB / T8332-2008: Xác định tính chất cháy của nhựa bọt bằng phương pháp thử đốt ngang. Để xác định khối lượng riêng của bọt nhỏ hơn 250kg / m³ mức hiệu suất đốt cháy mẫu nhỏ trong ngọn lửa nhỏ. PLC và màn hình cảm ứng có thể thực hiện phép đo thông minh và cung cấp sự thuận tiện và quy trình đơn giản cho người thử nghiệm.

Nó được áp dụng để đánh giá hiệu suất cháy về tốc độ cháy, thời gian cháy hết, phạm vi bắn và giảm chất lượng.

Mã: 1212-10130 Danh mục: