Thiết bị thử nghiệm cháy lan và bắt cháy của tấm lợp phủ mái, panel năng lượng mặt trời tiêu chuẩn UL1730, UL790, IEC 61730-2, ASTM E 108-04 , NFPA 256 Solar Cell Spread of Flame & Burning B

Hệ thống thử nghiệm đốt trên mái dựa trên Phụ lục UL 1730, IEC 61730-2 2016. A, các yêu cầu về thiết kế và phát triển. Xuống trong điều kiện thực tế mô phỏng để đánh giá khả năng chống cháy của mái và lắp ráp thiết bị, ở các tình huống A1,82m, B 2,4m và C 3,9m, mẫu thử xếp hạng A ~ C. Đồng thời, nó có thể được sử dụng trong thử nghiệm chống cháy cụm tế bào quang điện.

Mã: 1212-10090 Danh mục: