Máy kiểm tra khả năng bắt lửa, tiêu chuẩn ISO8191, GBT 17927-2011, EN597-1, EN597-2/ Match flame Equivalent

nệm và ghế sofa có khả năng chống bắt lửa trên cơ sở "GBT 17927-2011 nệm và đồ nội thất bọc ghế sofa Đánh giá khả năng chống bắt lửa" R & D Manufacturing;

Thiết bị là một điếu thuốc lá tương tự và diêm làm nguồn đánh lửa cho khả năng chống bắt lửa của đồ nội thất bọc nệm, tiến hành các phương pháp thử nghiệm và đánh giá

Phần này áp dụng cho những nơi công cộng có nệm, ghế sofa và các đồ nội thất bọc khác có khả năng chống bắt lửa và thử nghiệm, đồ nội thất Gói mềm có khả năng chống bắt lửa.

Mã: 1212-10080 Danh mục: