Kiểm tra hiệu suất chống cháy tiêu chuẩn KS F 2819 , ASTM1230 , NFPA 702 , CA TB 117 (2000) , BIFMA Fire-retardant Performance Tester, KS F 2819

45 Độ được sử dụng để đánh giá sự tuân thủ của các sản phẩm chống cháy với các tiêu chuẩn tính năng chống cháy theo phương pháp đốt và đo các đặc tính cháy như Sau khi phát sáng và Sau ngọn lửa của mẫu thử được lắp đặt ở góc 45 độ.

Mã: 1212-10070 Danh mục: