Thiết bị thử nghiệm cháy quần áo bảo hộ chống cháy BS EN ISO 15025:2002    / Protective clothing flame spread tester

Máy đo độ lan truyền ngọn lửa quần áo bảo hộ theo tiêu chuẩn ISO 15025 để thiết kế và sản xuất. Nó có thể kiểm tra   ngọn lửa   trạng thái lan truyền dưới ngọn lửa nhỏ. Nó được sử dụng để mô phỏng quần áo bảo hộ có nguy cơ bắt lửa để giả định hiệu suất lan truyền ngọn lửa. Nó cũng phù hợp với vật liệu vải hoặc các chức năng sử dụng tương tự khác của vật liệu dễ cháy.

Mã: 1212-10030 Danh mục: