Thiết bị thử nghiệm cháy theo tiêu chuẩn GB/T4207 GB4706.1 ASTM D 3638-92 IEC60112 UL746A Tracking Tester

Máy kiểm tra theo dõi tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn GB4207, IEC60112 để thiết kế và sản xuất. Nó phù hợp cho chiếu sáng, thiết bị điện hạ thế, thiết bị gia dụng, máy điện, động cơ, dụng cụ điện, thiết bị điện tử, dụng cụ điện. Nó cũng áp dụng cho cách điện, nhựa, đầu nối điện, công nghiệp phụ kiện. Phương pháp xác định bằng chứng và các chỉ số theo dõi so sánh của vật liệu cách điện rắn. Đó là các tính năng đơn giản, chính xác, đáng tin cậy và thiết thực.

Mã: 1212-10020 Danh mục: