IEC60065 Hình 11 Bộ kiểm tra ổ cắm, Bộ kiểm tra mô-men xoắn ổ cắm 0,25 Nm / IEC60065 Figure 11 Plug Socket Tester , Socket Outlet Torque Tester 0.25 Nm HC9908

Mã: 1209-17190 Danh mục: