Máy kiểm tra thiết bị điện IEC60335 Máy kiểm tra độ bền cửa Tủ lạnh Hoạt động màn hình cảm ứng / IEC60335 Electrical Appliance Tester Refrigerator Door Endurance Tester Touch Screen Operatio

Máy thử độ bền cửa tủ lạnh được thiết kế và sản xuất đặc biệt theo điều 22.112 của IEC 60335-2-24, IEC 62552 điều 11.2, điều 11.3, v.v. Thích hợp cho thử nghiệm đóng mở nhiều lần trong tủ lạnh (thử nghiệm độ bền cửa đóng / mở); ngăn kéo tủ lạnh Kiểm tra độ bền Đây là một thiết bị đặc biệt để kiểm tra độ bền của cửa tủ lạnh và kiểm tra độ bền của ngăn kéo.

Mã: 1209-17100 Danh mục: