Hệ thống kiểm tra máy hút bụi hiệu suất cao Tiêu chuẩn Châu Âu IEC 60312 / High Performance Vacuum Cleaner Test System European Standard IEC 60312 HJ0641

Nó được sử dụng cho các nhà sản xuất và tổ chức thử nghiệm để kiểm tra máy hút bụi.

Mã: 1209-13290 Danh mục: