Thiết bị kiểm tra cáp IEC 60811 Máy kiểm tra lão hóa bom oxy / bom không khí 200â „ƒ 4MP / IEC 60811 Cable Testing Equipment Oxygen Bomb / Air Bomb Aging Tester 200℃ 4MP HJ0606

Thiết bị sử dụng cấu trúc hai buồng bên trong và bên ngoài, các mẫu được treo trong ống oxy, lấp đầy với độ tinh khiết của oxy ≥ 97%, tạo áp suất lên đến 2,1 ± 0,07 MPa và duy trì nhiệt độ ở 70 ° ± 1 ° C, sau đó quá trình kiểm tra lão hóa trong 96 giờ ở trạng thái này.

Mã: 1209-17020 Danh mục: