Dây cáp điện Máy đo độ dày lớp cách điện UL2556 Đen / Power Cable Wire Insulation Layer Thickness Measuring Tester UL2556 Black CH-1

Máy kiểm tra độ dày phù hợp với tiêu chuẩn của UL2556. Nó được sử dụng để đo độ dày của lớp cách điện của dây cáp điện.

Mã: 1209-11870 Danh mục: