Thiết bị kiểm tra cáp không thấm nước Máy kiểm tra giật IEC 60227-2 Điều khoản 3.3 0 – 1A / Waterproof Cable Testing Equipment Snatch Tester IEC 60227-2 Clause 3.3 0 – 1A HDX1314

Máy đo độ giật dây được thiết kế và sản xuất theo tiêu chuẩn IEC 60227-1 điều 5.6.3.3, IEC 60227-2 điều 3.3. Nó được sử dụng để kiểm tra mức độ hư hỏng của dây mềm khi tác dụng một lực kéo nhất định. Đối tượng thử nghiệm của điện áp danh định lên đến và bao gồm cáp cách điện polyvinyl clorua 450 / 750V.

Mã: 1209-17710 Danh mục: