IEC 60065 2014 Điều khoản 9.1.1.2 Thiết bị thử nghiệm đầu dò chống va chạm để thể hiện sự tiếp xúc với các bộ phận liên quan / IEC 60065 2014 Clause 9.1.1.2 Anti Shock Probe Experiment Devi

Trong hai điện cực đầu ra, điện thế thấp (màu đỏ) được nối với phần được cấp năng lượng của thiết bị điện và điện thế cao được nối với cực đầu vào của đầu dò được sử dụng. Lúc này tiến hành thông mạch và ấn nút khởi động. Sau đó sử dụng đầu dò để chạm vào các bộ phận có thể nhiễm điện. Nếu âm thanh báo động của thiết bị, chứng tỏ bộ phận thử nghiệm đã nhiễm điện. Sau đó nhấn nút thiết lập lại và cắt mạch.

Mã: 1209-16330 Danh mục: