Phụ lục H.2.3 Thiết bị kiểm tra cuộn dây tráng men trong mối nối với tốc độ động cơ Ac / Annex H.2.3 Enameled Wire Winding Test Device In Conjunction With Ac Motor Speed HX9805

Nó được sử dụng để kiểm tra tính linh hoạt, độ bám dính, sốc nhiệt và các đặc tính khác của màng sơn dây tròn có thể sơn có đường kính danh nghĩa từ 1.600mm trở xuống

Được sử dụng kết hợp với cuộn thử nghiệm cuộn dây tráng men

Mã: 1209-15230 Danh mục: