Kiểm tra đầu dò ngón tay thử nghiệm đầu dò viễn thông với IEC60950 Hình 2C / Test Finger Probe Telecom Test Probe With IEC60950 Figure 2C HT-I23

Đầu dò thử nghiệm viễn thông tuân theo tiêu chuẩn IEC60950 hình 2C và UL6500 hình B.1. Nó được sử dụng cho các phần trần của mạch TNV của thiết bị công nghệ thông tin để xem liệu chúng có đủ khả năng bảo vệ hay không.

Mã: 1209-16060 Danh mục: