BS EN 13126 – 5 Hình A.2 Ngón tay thử nghiệm khớp nối để kiểm tra an toàn hạn chế Windows / BS EN 13126 – 5 Figure A.2 Jointed Test Finger For Windows Restrictor Safety Testing WR-1

Mã: 1209-13140 Danh mục: